Be always a newbie...

Category MySQL

Kiến trúc MySQL (P1)

MySQL cũng là 1 hệ quản trị CSDL hoạt động theo mô hình client – server, trong đó có 1 chương trình chính đóng vai trò là server quản trị database, cho phép các client kết nối vào thao tác… Continue Reading →

Cấu hình cho phép user root kết nối từ xa

Khi cài đặt xong, user root của MySQL chỉ có thể kết nối từ localhost. Muốn cho phép user root thực hiện kết nối từ xa, ta cần thực hiện một số thao tác sau.   Đầu tiên là kiểm… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt MySQL trên Linux

MySQL có khả năng cài đặt trên nhiều nền tảng OS khác nhau. Để tìm hiểu về hệ quản trị CSDL này, chúng ta sẽ cài đặt trên 2 nền tảng phổ biến là Windows và Linux. Tại thời điểm tháng 11/2015,… Continue Reading →

Giới thiệu về MySQL

MySQL là 1 trong những hệ quản trị CSDL nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Sau khi được Oracle mua lại thì MySQL vẫn tồn tại và tiếp tục phát triển. Có nhiều lý do đưa ra trên Internet để… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑