Be always a newbie...

Category RAC One Node

Giới thiệu về Rac One Node

Chúng ta đã biết Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) là 1 trong những giải pháp High Availability của Oracle, có từ phiên bản 9i. Tuy nhiên tính năng RAC có chi phí đầu tư cao, khả năng của RAC nhiều… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑