Be always a newbie...

Category PostgreSQL

PostgreSQL

Hướng dẫn cài đặt EDB Postgres Advanced Server 9.5

PostgreSQL bản miễn phí còn khá nhiều hạn chế. Chẳng hạn như không hỗ trợ quản lý tài nguyên, không tạo được synonym, không hỗ trợ package, partition table bằng phương pháp khá thủ công, hay như không được support… Continue Reading →

Mô hình cluster của PostgreSQL

Thông thường khi nói đến mô hình cluster, ta thường nghĩ đến mô hình có nhiều server phục vụ chung cho 1 ứng dụng để chia tải, phòng ngừa sự cố, đảm bảo tính sẵn sàng cao v.v…   Tuy nhiên… Continue Reading →

User, schema, role, group, search path

Nếu như trong Oracle, 1 user có thể đóng vai trò schema, role là tập hợp các quyền được cấp tập trung, các khái niệm khá rõ ràng, thì trong PostgreSQL, các khái niệm này lại rắc rối hơn 1… Continue Reading →

Công cụ pg_ctl

pg_ctl là công cụ dòng lệnh giúp ta khởi tạo cluster database, start stop cluster database cũng như thực hiện 1 số thao tác quản trị server khác.   Khởi tạo cluster database     Tương tự dùng lệnh initdb…. Continue Reading →

Control file, cấu hình log file

Cũng như Oracle, PostgreSQL có 1 tập tin gọi là control file, chứa các thông tin về cấu hình hoạt động của database, và được sử dụng khi start stop cũng như đảm bảo hoạt động của database.   Control file… Continue Reading →

Kiến trúc lưu trữ trong PostgreSQL (P2)

  Ở phần trước, chúng ta đã biết được cách thức tổ chức lưu trữ trong PostgreSQL (data page (8KB) -> data file (1GB) -> tablespace). Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu 2 đối tượng lưu trữ đặc biệt… Continue Reading →

Kiến trúc lưu trữ trong PostgreSQL (P1)

Database thì tất nhiên là dùng để chứa dữ liệu rồi. Và dữ liệu càng nhiều thì việc lưu trữ càng phải làm tốt, sao cho vẫn dễ quản lý, bảo trì, vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động của database…. Continue Reading →

Kiến trúc server PostgreSQL

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc memory và process, cách thức hoạt động của RDBMS PostgreSQL. Dự đoán là nó không quá phức tạp, khi mà thư mục cài đặt PostgreSQL chỉ có dung lượng vài… Continue Reading →

Password file, Connection service file và Maintenance DB

Ở bài trước ta đã biết được các thông tin cần thiết để kết nối đến database PostgreSQL. Với ứng dụng kết nối đến database PostgreSQL, ta có thể dùng password file hay connection service file để lưu trữ thông… Continue Reading →

Kết nối đến database PostgreSQL

Để ứng dụng có thể kết nối đến database PostgreSQL, ta cũng cần có các thông tin kết nối tương tự như các database khác, bao gồm host, port, database name, username, password. Port kết nối mặc định của PostgreSQL… Continue Reading →

Thao tác cơ bản ban đầu với PostgreSQL

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) – Hoạt động theo mô hình client/server + Server process: quản lý database files, nhận kết nối từ clients, thực hiện các hoạt động trong database -> các process… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 9.4.1

PostgreSQL là 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS), được phát triển dựa trên POSTGRES của đại học California. PostgreSQL là 1 phần mềm nguồn mở (open-source), cho phép sử dụng, phát triển, phân… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑