Be always a newbie...

Category SAP

sap

Cài đặt SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01

Để làm quen với NetWeaver Application Server và ngôn ngữ ABAP, ta có thể download SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition về cài đặt trên máy ảo để sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt… Continue Reading →

Giới thiệu về SAP HANA

SAP HANA là 1 hệ quản trị CSDL quan hệ (RDBMS). Tuy vậy, không chỉ là database đơn thuần, mà SAP HANA còn là 1 platform. Ngoài vai trò là database, SAP HANA còn cung cấp khả năng phát triển… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑