Thỉnh thoảng nếu ta không thao tác trên SecureCRT 1 khoảng thời gian, server sẽ coi session từ client SecureCRT là idle và disconnect, làm ta phải thực hiện kết nối lại. Việc này có thể gây ra nhiều phiền toái nếu chúng ta vẫn muốn giữ kết nối đến server.

Cách khắc phục trong SecureCRT khá đơn giản:

Vào menu Options -> Session Options

 

 

Chọn Terminal, nhìn sang bên phải phần Anti-idle ta đánh dấu chọn Send protocol NO-OP, thời gian để mặc định 60 giây là được.

 

 

Option Send protocol NO-OP sẽ gửi thông báo đến server, báo rằng session vẫn đang chạy, do đó session vẫn giữ kết nối và không bị disconnect. Do option này sẽ gửi dữ liệu ở tầng TCP nên không ảnh hưởng đến hoạt động các chương trình.

Nếu chọn option Send string, nên chọn gửi ký tự khoảng trắng và backspace (” \b” -> khoảng trắng và \b, không có dấu nháy), sẽ hạn chế khả năng ảnh hưởng đến các chương trình đang chạy.

Nguồn: howtogeek