Hiện tại Redhat 6 cũng đã phổ biến, và Oracle cũng ra những bản Oracle Linux 6 mới tương ứng. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cơ bản 1 máy ảo virtualbox dùng Oracle Linux 6.5. Nói chung cũng không có gì phức tạp. Chủ yếu chúng ta dựng môi trường để cài Oracle Database thôi, những phần chi tiết hơn về Linux OS ta sẽ tìm hiểu ở những dịp khác.

 

 

 

 

 

Như vậy là ta đã có 1 máy ảo chạy Oracle Linux 6.5. Sau khi cài đặt xong máy ảo, các bạn cài thêm Guest Additions để dễ thao tác với máy ảo hơn. Việc cài đặt Oracle Database 11gR2 trên Oracle Linux 6 cũng chỉ có một chút khác biệt ở các package cần thiết. Mình sẽ có bài hướng dẫn chi tiết trong thời gian tới hi