Mình đã có bài hướng dẫn cài đặt Oracle Linux 5 ở đây và bài hướng dẫn cài đặt Oracle Linux 6 ở đây. Giờ thì cài phiên bản 7.x thôi, ở đây mình sẽ cài bản 7.3. Cũng như mọi khi, ta cần 1 máy ảo khoảng 4 CPU, 8GB RAM, 100GB HDD, đĩa iso OEL 7.3 có thể download từ các mirror trên mạng.

 

Mount disk iso vào máy ảo và start lên, chọn “Install Oracle Linux 7.3”

Chọn ngôn ngữ

Chọn Date & Time để cài đặt ngày tháng

Click vào chỗ Việt Nam

Chọn Installation Source để chọn lựa các package cài đặt

Ở đây mình cài 1 server đơn giản nhất với giao diện (GUI), nên chọn option cuối cùng

Chọn Installation Destination để chọn disk cài đặt

Chọn disk 100GB của máy ảo

Qua phần Kdump, bỏ enable đi do không cần thiết

Chọn Network & Hostname để cấu hình ip cũng như tên máy

Card mạng trên OEL 7 có chút thay đổi về cách đặt tên. Ở đây card enp0s3 là card mạng chính của máy ảo (giống card eth0 trên các phiên bản trước). Chọn Configure -> IPv4 Settings và đặt ip cho máy.

Ra ngoài turn on card mạng lên

Điền hostname cho máy và apply

Sau khi cấu hình xong, chọn Begin Installation

Trong quá trình cài đặt, OEL7 cho ta cấu hình password user root hay tạo user để đỡ tốn thời gian

Nhập password cho user root. Min 8 ký tự. 

Quá trình cài đặt kết thúc. Reboot lại máy ảo.

Chọn dòng đầu tiên

Chọn License Information

Accept license

Sau đó Finish Configuration

1 màn hình Welcome lại hiện ra, chọn Next

Chọn lại timezone (!?!)

Bỏ qua các account online

Nhập thông tin để tạo 1 user. Chỗ này không bỏ qua được, chả hiểu sao.

Nhập password cho user mới tạo

Cài đặt hoàn thành. Start using Oracle Linux Server

Tắt màn hình Gettting started này đi…

… màn hình màu đỏ quen thuộc của Oracle Linux đây rồi

 

Đến đây là đã cài đặt xong. Ta có thể tạo snapshot để lưu giữ lại bản OS nguyên gốc trước khi vọc vạch. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn cài đặt Oracle 12cR2 trên máy ảo này luôn.