Dùng để start 1 screen làm việc và có thể chạy liên tục ở background dù terminal có bị tắt đi. Đây cũng là 1 cách để chạy command ở chế độ background khi cần chạy những lệnh tốn nhiều thời gian. mà … không thể cắm máy được wondering. Ngoài ra còn có thể vào lại screen này từ máy tính khác -> thuận tiện cho việc thao tác trên Linux.

 

Gói screen có thể cài sẵn hoặc không, ta kiểm tra:

 

Nếu chưa có thì install

 

Dùng screen -S để start 1 screen, lúc này ta được attach sẵn vào screen này để làm việc:

 

Để liệt kê các screen đang có:

 

Để thoát khỏi (detach) screen đang thao tác, screen vẫn chạy background, dùng Ctrl – a – d

Hoặc detach từ 1 session khác (có thể dùng screen ID hoặc screen name ta thấy ở lệnh ls):

 

Để attach lại screen, nếu chỉ có 1 screen thì chỉ cần dùng 

 

Nếu có nhiều screen thì phải chỉ định screen ID hoặc screen name khi attach

 

Để thoát hẳn screen, dùng Ctrl – a – K 

Hoặc đơn giản hơn là gõ …. exit

 

* Lỗi “Cannot open your terminal ‘/dev/pts/0’ – please check”

 

– Connect vào terminal bằng chính user muốn start screen, không đổi user bằng sudo hay su

– hoặc sau khi đổi user bằng lệnh su chạy lệnh

 

để làm chủ (own) màn hình hiện tại, . Sau đó thử lại là ok hero