VPN (Virtual Private Network, mạng riêng ảo) hiện tại cũng không còn gì xa lạ. Dùng VPN, ta có thể kết nối đến mạng nội bộ công ty,  fake ip để kết nối đến các trang web giới hạn về mặt địa lý, hạn chế sự theo dõi truy cập… Tương tự như trên Windows, trên Linux ta cũng có thể tạo kết nối VPN để sử dụng. 

Cách 1 – import config file có sẵn

Hiện tại có rất nhiều dịch vụ VPN miễn phí hay trả phí trên Internet. Ở đây mình sử dụng dịch vụ của vpnbook.com. Vào phần Free OpenVPN account, ta có thể thấy các profile OpenVPNsẵn có. Download về ta sẽ được 1 tập tin zip, trong đó có chứa các file .ovpn

Các profile OpenVPN có sẵn cũng như username password

Trong phần Network connection, chọn tạo mới 1 kết nối, sau đó chọn Import VPN connection

Chọn đến file .ovpn ta đã download về. Thông tin sẽ được tự động điền vào. Ta nhập thêm username password được cung cấp.

Xem qua nội dung trong tab Advanced

Tab Security

Lưu lại và thực hiện kết nối. Trước khi kết nối VPN, ta chỉ có 1 ip local 192.168.x.xxx

IP mạng nhà

Sau khi kết nối VPN, ta đã có thêm 1 ip nữa mạng 10.9.x.xx

IP mới của mạng riêng ảo (VPN)

 

Cách 2 – tạo kết nối thủ công

Dùng cách này, ta sẽ tự nhập các thông tin cấu hình để kết nối đến VPN.

Mở file .ovpn ra, ta sẽ thấy nội dung kiểu như thế này

File config VPN

Ta copy toàn bộ nội dung trong các tag <ca>, <cert>, <key> lưu ra 3 file riêng: ca.crt, cert.crt và key.crt

Copy nội dung trong tag <ca> ra lưu thành file ca.crt như thế này

Sau đó, thay vì chọn Import VPN connection, ta chọn tạo OpenVPN connection

Tạo OpenVPN connection

Ta đặt tên cho kết nối, điền địa chỉ VPN server. Chọn connection type là Password with Certificates (TLS).

Phần CA Certificate, User Certificate, Private Key, ta chọn các file ca.rt, cert.crt, key.crt đã tạo ra lúc nãy.

Điền luôn username password trang web cung cấp.

Điền các thông tin cần thiết

Chọn Advanced. Điền 1 số thông tin cơ bản dựa trên file cấu hình như port, compression, use TCP connection…

Chọn 1 số option dựa trên nội dung file .ovpn

Tab Security. Chọn Cipher theo nội dung trong file .ovpn

Lưu lại và kết nối.

Kết nối đến VPN

Kết quả cũng tương tự, ta đã kết nối vào mạng riêng ảo để online tẹt ga.

IP mới của mạng riêng ảo