Thường thì trong và sau khi cài máy ảo VirtualBox xong, muốn trỏ chuột thoát ra khỏi máy ảo ta phải nhấn phím Host – phím Ctrl bên phải. Việc này lâu dài có thể gây bất tiện trong thao tác giữa máy ảo và máy thật.

Tương tự như VMware Tools trong VMware, trên VirtualBox có 1 tính năng là Guest Additions, cũng để hỗ trợ người dùng thao tác chuột giữa máy ảo với máy thật tiện lợi hơn.

Để cài đặt cho máy ảo Oracle Linux, sau khi start máy ảo. Ta chọn Devices -> Install Guest Additions…

 

vb55

 

VirtualBox sẽ mount 1 đĩa ảo VBOXADDITIONS… vào máy ảo. Ta kích phải lên Desktop -> Open Terminal để mở Command line. Sau đó cd vào đĩa ảo VBoxAdditions

Liệt kê các file ra

 

vb60

 

Sau đó cài đặt bằng lệnh

 

vb61

 

Quá trình cài đặt kết thúc, ta unmount đĩa ảo ra và reboot lại máy ảo để tận hưởng tính năng Guest Additions

 

vb62

Sau khi reboot máy ảo, độ phân giải màn hình máy ảo có thể thay đổi lớn hơn. Và thao tác chuột cực kỳ dễ dàng, trong vùng máy ảo là hiệu lực lên máy ảo, ở ngoài là hiệu lực lên máy thật. Ta không cần bận tâm đến phím Ctrl nữa.