Đến hẹn lại lên, Oracle đã phát hành các bản cập nhật phần mềm đợt đầu tiên trong năm 2016 vào ngày 19/01. Các bạn có thể xem chi tiết ở link dưới đây

 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2016-2367955.html

 

Từ tháng 11/2015, phần chữ số thứ 5 trong tên các bản vá sẽ được thay đổi sang ý nghĩa mới là ngày phát hành với định dạng: YYMMDD

 

Như vậy, trong lần phát hành tháng 01/2016 này, bản PSU cho Oracle database 11.2.0.4 sẽ không phải là 11.2.0.4.mà được đổi tên thành 11.2.0.4.160119 

 

Database 11.2.0.4 sẽ được tiếp tục cung cấp các bản vá lỗi cho tới tháng 10 năm 2020, lâu hơn so với kế hoạch trước đây (tháng 01 năm 2018)

 

Đợt phát hành các bản vá tiếp theo sẽ vào ngày 19/04/2016. 

 

Để xem lại danh sách các lần phát hành bản vá, các bạn có thể tham khảo:

 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html