bài này chúng ta đã biết được công cụ ADRCI sẽ xóa log tự động định kỳ, nhờ vậy ta không cần phải quan tâm đến việc rotate log thủ công nữa.

 

 Khi ta kiểm tra thì listener home cũng nằm trong danh sách home trong ADRCI:

 

 

Như vậy về lý thuyết, các file log của listener cũng sẽ được xóa định kỳ. Tuy vậy khi ta kiểm tra thư mục, các file log của listener vẫn còn nguyên. Khi dùng lệnh purge với 1 mốc thời gian để xóa thì nhiều file log listener cũ vẫn … trơ trơ ra angry

 

Vấn đề được giải thích trong note Why Are My Listener Logs & Traces Not Purged By The ADR? (Doc ID 1438242.1). 

 

Đại khái là listener log sẽ không được xóa theo cơ chế automatic. Do đó ta cần xóa thủ công bằng lệnh purge. Và do thông tin trong file log_xx.xml có thể mới hơn thời điểm chỉ định trong lệnh purge, dẫn tới việc file đó có thể không bị xoá.

 

 

Vì vậy khi purge ta nên chỉ định 1 thời điểm gần nhất có thể, để xóa được nhiều file cũ nhất. VD cũ hơn 2 ngày: