Chứng chỉ mới, Maximum Availability, chứng nhận khả năng về giải pháp High Availability or Disaster Recovery.

Có 2 cấp độ là Expert, dành cho những bạn đã có OCP, và Master dành cho OCM.

Ngoài ra cần phải pass 2 môn là:
1. Oracle Database 12c: RAC and Grid Infrastructure Administration
2. Oracle Database 12c: Data Guard Administration

 

ORACLE DATABASE 12c MAXIMUM AVAILABILITY CERTIFIED EXPERT

 

Image

 
ORACLE DATABASE 12c MAXIMUM AVAILABILITY CERTIFIED MASTER
 

Image

 
Nguồn: oravn.com
 
==========================
 
Chơi với anh Oracle tốn tiền thi chứng chỉ quá confused