Flashback data archive hoạt động tương tự undo tablespace. Tuy vậy, flashback data archive chỉ lưu giữ thông tin UPDATE, DELETE trong table, mà không lưu giữ thông tin INSERT. Bù lại, do lưu trữ trong data tablespace, thời gian có thể flashback lại lớn hơn nhiều so với undo tablespace.

 

Do lưu trữ dữ liệu thay đổi trong thời gian dài, Flashback data archive có thể dùng cho flashback query, flashback version query, hay flashback transaction.

 

Đầu tiên ta cần tạo tablespace lưu trữ flashback archive

 

 

Tạo các flashback archive, trong đó có 1 flashback archive default. 

 

 

Kiểm tra thông tin

 

 

 

Trường hợp muốn thêm tablespace lưu trữ cho flashback archive, ta có thể thêm vào:

 

 

 

Để sử dụng tính năng này, user cần được cấp quyền flashback archive trên từng archive cụ thể

 

 

User HR đã có thể bật flashback archive cho table mong muốn. Nếu không chỉ định flashback archive, dữ liệu thay đổi trên table sẽ được lưu vào default flashback archive.

 

 

Kiểm tra các table được lưu trữ flashback archive

 

 

Ta thử xóa 1 row và query lại