Trên Oracle 10g, để sử dụng ASM khá đơn giản, ta có thể cài các package cần thiết và khởi tạo bằng tool dbca. Mặt khác, nếu muốn cấu hình việc stop start database tự động, ta phải cấu hình bằng các script liên quan đến OS.

 

Lên phiên bản 11g, Oracle đã đưa ASM vào Grid Infrastructure. Grid Infrastructure là phần mềm hạ tầng lưới hỗ trợ cho Oracle database, bao gồm Oracle ASM như mình vừa nói, Clusterware cho hệ thống RAC, và Oracle Restart cho các single-instance database, hỗ trợ khả năng theo dõi và quản lý việc stop/start các thành phần của Oracle (asm, database, listener, service).

 

Ta nên cài đặt Grid Infrastructure trước khi cài đặt Oracle Database. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng cài đặt Grid Infrastructure cho single-instance server (hay standalone server) chạy trên Redhat 6.5 (cũng tương tự cho Oracle Linux hay Centos).

 

Để cài đặt, ta cần các nguyên liệu sau đây:

  • Server Redhat 6.5 với các disk cấp thêm để làm disk ASM. Ở đây mình dùng thêm 3 disk. Nếu chưa có vẫn có thể cài được
  • Các package ASM cần thiết: oracleasmlib, oracleasm-support (download từ đây), kmod-oracleasm cho Redhat 6.5 (kmod-oracleasm-2.0.6.rh1-3.el6_5.x86_64.rpm). Lưu ý là file kmod-oracleasm cần download đúng theo version OS
  • Bộ cài đặt software Grid, là file 3 of 7 trong bộ cài đặt Oracle 11g (p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip)
  • Cà phê cà pháo Coca xì gà… tùy thích ^^

 

Bước 1: cài đặt các package cần thiết

 

 

 

Bước 2: tạo group và user. Để đơn giản, chúng ta sẽ dùng user oracle trên OS để quản lý hệ thống Grid luôn.

 

 

Bước 3: tạo các thư mục cài đặt.

 

 

Bước 4: cấu hình kernel parameter

 

 

Bước 5: format các disk dùng làm disk ASM

 

Mình có 3 đĩa chưa format là sdb, sdc, sdd

 

 

Format các disk tương tự như disk sdb dưới đây (n -> p -> 1 -> enter -> enter -> w)

 

 

Kết quả

 

 

Bước 6: cấu hình ASM

 

 

Bước 7: cài đặt Grid software

 

 

Sửa distribution từ OEL4 -> OEL6 trong file cvu_config trong thư mục grid/stage/cvu/cv/admin 

 

 

Đứng ở thư mục grid gọi Installer

 

 

install_grid_01

 

Nếu chưa có disk ASM, ta có thể chọn Install Software Only để không có bước tạo disk ASM.

 

install_grid_02

 

install_grid_03

 

Tạo 1 diskgroup ASM đầu tiên với tên DATAexternal redundancy.

 

install_grid_04

 

Đặt password, có báo password yếu cứ Yes luôn.

 

install_grid_05

 

Cho group dba hết. Có warning cũng Yes luôn.

 

install_grid_06

 

install_grid_07

 

install_grid_08

 

install_grid_09

 

install_grid_10

 

install_grid_11

 

Chạy 2 script theo yêu cầu

 

 

Xong quay lại màn hình cài đặt OK để hệ thống cấu hình tiếp. Kết quả cuối cùng

 

install_grid_12

 

 

Như vậy là ta đã cài đặt thành công Grid Infrastructure. Ở bài sau chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt Oracle database software và khởi tạo database sử dụng ASM để lưu trữ, cũng như đăng ký với Grid để sử dụng tính năng Oracle Restart.