Sau các bài viết trước, chúng ta đã có máy ảo chạy Oracle Linux, và cũng đã biết về các công cụ SSH. Hôm nay  chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Oracle Database 11gR2 để có một môi trường database cho chúng ta “luyện công” .

 

Trước tiên là phần chuẩn bị “nguyên liệu”, ta cần có:

– Máy ảo Oracle Linux 5 (64 bit) như trong bài này. Ở đây máy ảo của mình sẽ clone ra từ 1 máy đã cài sẵn OS và Guest Additions, đặt tên là orcldb01 (xem bài hướng dẫn clone máy ảo).

   Cấu hình: 4GB RAM, 4CPU, HDD 30GB, IP 192.168.56.30

– Đĩa DVD Oracle Linux để cài đặt những package cần thiết cho Oracle Database.

– Source Oracle Database 11g. Các bạn có thể tạo account free và download bản 11.2.0.1 từ oracle.com hoặc edelivery.oracle.com. Ở đây mình sẽ dùng Oracle DB 11.2.0.4.

 

[successbox]Tips:  các bạn có thể lên trang mmnt.net để tìm source Oracle cũng như rất nhiều thứ khác. Đây là 1 trang index các trang ftp trên thế giới. Các bạn có thể tìm thấy nhiều thứ hay ho ở đây. Tìm được các bản source Oracle 11.2.0.3 hay 11.2.0.4 để dùng cho hoàn thiện với mục đích học tập nghiên cứu cá nhân, theo mình là chấp nhận được.  [/successbox]

 

– Tool Xshell để remote gõ lệnh, không thì các bạn gõ trực tiếp trong terminal của Linux cũng được

– Cuối cùng là … 1 ly cafe coffee và ít nhạc nhẹ nhàng cho đầu óc thư thái. Recommend nghe saxophone của Kenny G nhé giggle.

 


 

Tài liệu Oracle: Oracle® Database Installation Guide 11g Release 2 (11.2) for Linux (có thể search ra trên mạng, hoặc tham khảo trên docs.oracle.com)

 

[searchbox]Tại thời điểm mình viết bài này (11/2014), trang tahiti.oracle.com đã không còn mà chuyển hoàn toàn về docs.oracle.com, giao diện đổi mới khá đẹp, tài liệu có thể download nhiều dạng như PDF, ePub, mobi cho nhiều thiết bị. Nên đọc trên đây vì sẽ là tài liệu cập nhật mới nhất[/searchbox]

 

Đầu tiên mình dùng Xshell connect đến máy ảo cho dễ làm việc đã.

 

 

OK. Như vậy là ta đã remote được vào máy ảo. Tiếp theo mount đĩa DVD Oracle Linux vào máy ảo và thực hiện cài đặt những package còn thiếu.

 

– Kiểm tra các package cần thiết cho  Oracle Database 11.2.0.4

check_package
 

– Cài đặt bổ sung những package còn thiếu

install_package

 

– Tạo user và thư mục cài đặt

 

– Cấu hình 1 số file trong hệ điều hành

File /etc/hosts

file_hosts
 

Thêm đoạn sau vào cuối file /etc/sysctl.conf và comment (#) những tham số giống ở bên trên

 

Sau đó áp dụng các thay đổi

config_param
 

Thêm đoạn sau vào cuối file /etc/security/limits.conf

 

Thêm vào file /etc/pam.d/login nếu chưa có

 

Thêm đoạn sau vào cuối file /etc/profile

 

– Cấu hình file .bash_profile cho user oracle

 

– Upload và unzip source trên máy ảo

Dùng tool Xftp trong bộ Xmanager để upload source lên server.

xftp_1

xftp_2

xftp_3

 

 

 

– Tiến hành cài đặt Oracle Database software

Ở đây ta sẽ cần giao diện đồ họa để cài đặt. Mặc định khi cài server ta đã chọn gói Gnome Desktop nên có giao diện sẵn. Lúc này ta đăng nhập vào user oracle trên máy ảo và tiến hành cài đặt thôi.

 

 

 

– Tạo listener

 

 

– Tạo database với sample schemas

 

 

Như vậy là chúng ta đã có 1 máy ảo database Oracle 11gR2 cơ bản nhất để có thể sử dụng. Chi tiết về các tham số cài đặt mình sẽ giải thích ở 1 bài viết khác. Chúc các bạn cài đặt thành công 🙂