Với chứng chỉ OCA 11g, bạn chỉ cần thi 2 môn SQL và Admin I là đã đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Lên chứng chỉ OCP, Oracle “dã man” hơn khi đòi hỏi 3 điều kiện:

  • Có OCA
  • Thi pass môn Admin II
  • Học 1 khóa chính hãng của Oracle -> cái nì tốn nhiều tiền nè

Tất nhiên là khi đủ 3 điều kiện trên thì bạn mới có OCP, còn bạn thích thực hiện cái nào trước cũng được. Mình thì có OCA rồi, đang chờ thi môn Admin II. Trong lúc đó thì tìm được 1 số khuyến mãi về khóa học của Oracle, thế là quất luôn, vì được discount khá nhiều nice

 

Sau khi học xong, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Oracle, với các thông tin cần thiết để bạn khai báo lên “trển”, cho ở “trển” biết mình học rồi, đặng còn xét cấp chứng chỉ.

 

Việc khai báo này cũng dễ dàng thôi.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào trang pearsonvue.com/oracle/ với account của bạn.

Hiện tại mình chưa có course nào được submit thông tin. Chọn New Submission

 

submit_course_1

 

 Sau đó chọn chứng chỉ bạn muốn submit thông tin môn học. Của mình là OCP 11g.

  

submit_course_2

 

Chọn loại hình giảng dạy. Thường ta sẽ học khóa do giảng viên dạy, nên chọn ILT = Instructor Led Training. Chỗ Authentication Code có đánh dấu * nhưng bỏ qua không cần nhập nhé.

  

submit_course_3

 

Chọn tiếp môn học đã học

  

submit_course_4

 

Chọn nơi đào tạo. Thường là partner đào tạo của Oracle: Oracle Authorized Training Partner. Nhập tên trung tâm bên dưới.

 

submit_course_5

 

Nhập thông tin về thời gian bắt đầu khóa học, địa điểm, cũng như Enrollment Number

  

submit_course_6

 

Kiểm tra lại thông tin. Các thông tin như tên, địa chỉ email sẽ có sẵn từ account của bạn.

  

submit_course_7

 

Nếu đã OK thì submit thôi. Và thông tin khóa học đã vào hàng đợi.

  

submit_course_8

 

Thông tin này Oracle sẽ cần kiểm tra lại. Bạn sẽ nhận được email thông báo về thời gian kiểm tra, khoảng 5 ngày làm việc

 

submit_course_10

 

Đúng 5 ngày sau, mình nhận được email thông báo thông tin của mình đã được approve

 

submit_course_11

 

Và vào lại trang pearsonvue.com/oracle/ ta thấy khóa học đã nằm trong Verified Courses. Thế là OK.

  

submit_course_9

 

Dễ dàng và đơn giản phải không nào.

Lúc đầu có 1 cái hơi lo là tên của mình trong Pearson Vue là Quan Trung Pham, còn trong khóa học (trên cert) là Phạm Trung Quân. Tuy nhiên mình vẫn submit thành công, không có vấn đề gì hết. Nên các bạn nếu có vấn đề gì về thứ tự họ tên thì cũng đừng lo nhé.