OSWatcher (oswbb) là 1 tập các shell scripts dùng để thu thập, lưu trữ lại các thông tin về OS, network nhằm hỗ trợ phân tích các vấn đề liên quan tới performance hệ thống. Đây là công cụ được cung cấp bởi Oracle, và có thể cài đặt riêng (standalone), hoặc sử dụng trong bộ TFA Database Support Tools Bundle.

Ta có thể cấu hình thời gian thu thập thông tin. Mặc định, thông tin sẽ được thu thập sau mỗi 30s và được lưu trữ lại trong vòng 48h. 

OSWatcher sẽ gọi các công cụ hệ thống để thu thập thông tin, tùy theo platform như:

 • ps
 • top
 • ifconfig
 • mpstat
 • iostat
 • netstat
 • traceroute
 • vmstat
 • sar (HP-UX Only)
 • cpuinfo (Linux Only)
 • meminfo (Linux Only)
 • slabinfo (Linux Only)

 

OSWatcher có thể chạy trên các nền tảng:

 • AIX
 • Solaris
 • HP-UX
 • Linux

 

Để cài đặt, ta download OSWatcher về, sau đó extract ra để sử dụng

 

Để chạy OSWatcher, ta dùng script startOSWbb và có thể truyền vào 4 tham số

ARG1 = khoảng thời gian tạo snapshot, mặc định là 30s 
ARG2 = thời gian lưu trữ dữ liệu, mặc định 48h
ARG3 = công cụ nén các file dữ liệu lại sau khi được tạo ra (vd None, zip, gzip…)
ARG4 = vị trí lưu trữ các tập tin

 

Ta nên chạy OSWatcher dưới chế độ background

 

Để stop OSWatcher

 

Để phân tích dữ liệu thu thập được, ta sử dụng công cụ đi kèm là oswbba. Công cụ này có thể hỗ trợ vẽ đồ thị, tìm ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến performance và đưa ra các lời khuyên để xử lý. Tham số cần truyền vào là vị trí thư mục lưu các file data.

 

oswbba cung cấp menu để ta tùy chọn

 

VD về kết quả phân tích tạo ra bởi oswbba, với option D, có tạo dashboard

 

Trong thư mục kết quả sẽ có tập tin dashboard để ta xem thông tin về CPU, memory, I/O, network 1 cách trực quan, dễ dàng

 

Thông tin về CPU

Thông tin về memory, với 1 số thông tin được đưa ra

Thông tin về network

 

Đây là công cụ khá hữu ích và nên được cài đặt trên mỗi server database. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các công cụ hỗ trợ khác được cung cấp bởi Oracle.