Quân's blog

Be always a newbie...

Page 3 of 13

Các lỗi có thể gặp liên quan đến shared memory

Ở bài trước chúng ta đã biết cách tính toán và cấu hình các tham số shared memory trên Linux. Trong 1 số trường hợp cấu hình không chính xác, hoặc hệ thống quản lý memory không tốt, ta sẽ có… Continue Reading →

Cấu hình shared memory & semaphore

Khi cài đặt Oracle trên Linux, ta phải cấu hình các tham số kernel trong file /etc/sysctl.conf. Trong các tham số đó có các tham số liên quan đến cấu hình semaphore và shared memory trên Linux.   Shared memory… Continue Reading →

Dọn dẹp listener log file trên OS

Listener log trên Oracle 11g cũng nằm trong diện quản lý của ADRCI về mặt lý thuyết. Tuy nhiên vì 1 số lý do mà listener log không thỏa mãn điều kiện của ADRCI và không được dọn dẹp tự động…. Continue Reading →

Xử lý audit file trên OS

Ở bài viết về ADRCI, chúng ta đã biết các file audit (*.aud) sinh ra trong thư mục /adump không xóa được bằng công cụ ADRCI. Ta phải tự xử lý các file này, vì nếu các file này sinh… Continue Reading →

Kiến trúc MySQL (P1)

MySQL cũng là 1 hệ quản trị CSDL hoạt động theo mô hình client – server, trong đó có 1 chương trình chính đóng vai trò là server quản trị database, cho phép các client kết nối vào thao tác… Continue Reading →

Truy vấn con – Subquery

Subquery đơn giản chỉ là 1 câu lệnh SELECT nằm trong 1 câu lệnh SELECT khác, với mục đích trả về kết quả cho câu SELECT bên ngoài sử dụng. Subquery có thể nằm ở mệnh đề SELECT, FROM (gọi… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P3)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về proc GATHER_TABLE_STATS. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 1 số proc khác trong package DBMS_STATS phục vụ cho công việc gather stats.   Gather index stats   Đối… Continue Reading →

Các phép kết bảng (Join) trong Oracle SQL

Dữ liệu trong database nằm ở nhiều table khác nhau. Do đó khi muốn lấy các dữ liệu có quan hệ với nhau từ nhiều table, ta phải sử dụng các phép kết bảng (Join).   Natural join   Natural… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P2)

Để thu thập và quản lý optimizer statistics, Oracle đưa ra package DBMS_STATS với rất nhiều function procedure cho chúng ta sử dụng. Trong đó ta sẽ quan tâm nhất đến các procedure GATHER_*_STATS, với khả năng thu thập statistics (gather stats)… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P1)

Trước đây Oracle sử dụng Rule Based Optimizer (RBO) để quyết định cách thực thi 1 câu lệnh SQL, dựa trên các quy tắc, chẳng hạn như có index thì xài index.   Sau này Oracle đã đưa ra Cost… Continue Reading →

Cảnh báo Failed job count trên EM 12c

EM gửi cảnh báo cho chúng ta khi các tham số theo dõi đạt tới ngưỡng warning hay critical. Hôm nay tự nhiên mình nhận được cảnh báo 5 jobs failed, dựa trên metric Failed job count. Tưởng database bị gì, vào… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt EDB Postgres Advanced Server 9.5

PostgreSQL bản miễn phí còn khá nhiều hạn chế. Chẳng hạn như không hỗ trợ quản lý tài nguyên, không tạo được synonym, không hỗ trợ package, partition table bằng phương pháp khá thủ công, hay như không được support… Continue Reading →

« Older posts Newer posts »

© 2018 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑