Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

12c

Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c

Việc cài đặt Oracle database 12c cũng tương tự như các phiên bản trước, khá đơn giản và nhanh chóng khi dùng giao diện. Ta đã có máy ảo Oracle Linux 7.3. Công việc tiếp theo chỉ là cài gói… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑