Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

acfs

Oracle ASM Cluster File System (ACFS)

Như ta đã biết, ASM là 1 công nghệ quản lý lưu trữ của Oracle. Nếu như ở phiên bản 10g, ASM chỉ dùng để lưu trữ các database files (data files, control files, backup files…) thì lên phiên bản… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑