Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

admin

Dọn dẹp listener log file trên OS

Listener log trên Oracle 11g cũng nằm trong diện quản lý của ADRCI về mặt lý thuyết. Tuy nhiên vì 1 số lý do mà listener log không thỏa mãn điều kiện của ADRCI và không được dọn dẹp tự động…. Continue Reading →

Xử lý audit file trên OS

Ở bài viết về ADRCI, chúng ta đã biết các file audit (*.aud) sinh ra trong thư mục /adump không xóa được bằng công cụ ADRCI. Ta phải tự xử lý các file này, vì nếu các file này sinh… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P3)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về proc GATHER_TABLE_STATS. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 1 số proc khác trong package DBMS_STATS phục vụ cho công việc gather stats.   Gather index stats   Đối… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P2)

Để thu thập và quản lý optimizer statistics, Oracle đưa ra package DBMS_STATS với rất nhiều function procedure cho chúng ta sử dụng. Trong đó ta sẽ quan tâm nhất đến các procedure GATHER_*_STATS, với khả năng thu thập statistics (gather stats)… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P1)

Trước đây Oracle sử dụng Rule Based Optimizer (RBO) để quyết định cách thực thi 1 câu lệnh SQL, dựa trên các quy tắc, chẳng hạn như có index thì xài index.   Sau này Oracle đã đưa ra Cost… Continue Reading →

Kiểm tra thời gian thực thi DML mới nhất trên table

Từ phiên bản 10g, mặc định các table trong database Oracle đều được monitor các thông tin DML tự động bởi hệ thống. Ta có thể kiểm tra thuộc tính monitoring trong view _TABLES     Thông tin monitor được… Continue Reading →

Tăng thời gian lưu giữ lịch sử chạy Scheduler job

Hôm nay mình cần tìm lại log cũ hơn của scheduler job, thì phát hiện ra rằng mấy bảng như dba_scheduler_job_run_details hay dba_scheduler_job_log chỉ lưu giữ lại lịch sử chạy job trong vòng 30 ngày.   Đây là cấu hình mặc định:  … Continue Reading →

Cấu hình thao tác tự động với Oracle Scheduler (P1)

Từ các phiên bản cũ, Oracle đã cung cấp khả năng lập lịch tự động chạy task (tạo job) với package DBMS_JOB. Tuy nhiên cách này có nhiều hạn chế và bất tiện. Do đó, từ phiên bản 10g, Oracle cung… Continue Reading →

Quản lý việc sử dụng tài nguyên bằng Resource Manager

Tài nguyên server là có hạn, và mỗi database có thể có nhiều user sử dụng với các thao tác, mục đích khác nhau. Do vậy nếu không có sự phân bổ, giới hạn tài nguyên, 1 nhóm user có thể… Continue Reading →

Thu hồi dung lượng bằng tính năng Segment Shrink

Như ta đã biết, Oracle lưu trữ data trong các block. Với những table có thao tác DML nhiều, sau 1 thời gian dữ liệu trong các block có thể sẽ bị phân mảnh (fragmented). Nếu table đó có các index… Continue Reading →

Transportable tablespace

Có nhiều cách để chuyển data từ 1 database sang 1 database khác, chẳng hạn như dùng database link, export/import. Tuy nhiên trong trường hợp dữ liệu lớn, và nằm trong 1 số tablespace nhất định, sử dụng transportable tablespace… Continue Reading →

Tính năng Resumable Space Allocation

Dung lượng đĩa hay dung lượng tablespace là có hạn, và trong trường hợp 1 thao tác ta đang thực hiện cần dung lượng  mà lại không đáp ứng được (hết dung lượng data tablespace, hết temp, hết undo, hết… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑