Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

em12c

Hướng dẫn cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c

Oracle Enterprise Manager (OEM) là 1 công cụ hữu ích, 1 trợ thủ đắc lực cho DBA. Sử dụng OEM, ta có thể monitor hoạt động của database, thiết lập các cảnh báo tự động, thực hiện các công việc… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑