Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

monitor

Một số lệnh monitor performance hệ thống Linux cơ bản

Ta có thể kiểm tra tình trạng resource của hệ thống (CPU, memory, disk) một cách cơ bản bằng một số lệnh dưới đây.   Lệnh vmstat         Để theo dõi liên tục, chỉ định thêm số… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑