Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

toad

Sử dụng công cụ Toad for Oracle để quản trị database (P1)

Toad for Oracle là 1 trong những phần mềm quản trị database Oracle có tiếng trên thế giới. Trước đây Toad là sản phẩm của Quest software, sau này Dell mua lại Quest software, và Toad trở thành con của… Continue Reading →

© 2019 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑