Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

VM

Tạo máy ảo với Google Cloud Platform

Ở bài trước chúng ta đã đăng ký dùng thử GCP và có 300$ để sử dụng. Trong GCP có rất nhiều product khác nhau, chẳng hạn như App Engine để tạo ra các máy ảo ứng dụng (Java, .Net,… Continue Reading →

© 2020 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑