Quân's blog

Be always a newbie...

Tag

vpn

Tạo kết nối VPN trong Linux

VPN (Virtual Private Network, mạng riêng ảo) hiện tại cũng không còn gì xa lạ. Dùng VPN, ta có thể kết nối đến mạng nội bộ công ty,  fake ip để kết nối đến các trang web giới hạn về… Continue Reading →

© 2020 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑