Be always a newbie...

Category ASM

Oracle ASM Cluster File System (ACFS)

Như ta đã biết, ASM là 1 công nghệ quản lý lưu trữ của Oracle. Nếu như ở phiên bản 10g, ASM chỉ dùng để lưu trữ các database files (data files, control files, backup files…) thì lên phiên bản… Continue Reading →

Một số đặc điểm của ASM

– ASM xuất hiện từ phiên bản 10g, cài đặt đơn giản, dùng luôn công cụ dbca để quản trị. Từ phiên bản 11g, muốn sử dụng ASM ta phải cài đặt Grid Infrastructure.   – ASM instance không có data… Continue Reading →

ASM initialization parameters

So với database instance, ASM instance có số lượng parameter ít hơn nhiều, và cơ bản ta cũng không cần phải cấu hình gì nhiều. Khi cài đặt, hay dùng các tool để quản trị, các tham số này sẽ… Continue Reading →

Giới thiệu về ASM

ASM – Automatic Storage Management – là 1 công nghệ lưu trữ, 1 hệ thống quản lý tập tin (cluster file system) của Oracle. Xuất hiện từ phiên bản 10g, ASM đem đến rất nhiều lợi ích cho việc lưu trữ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑