Be always a newbie...

Category Concept

Concepts, definitions, descriptions… about Oracle RDBMS

Các kiểu dữ liệu trong Oracle database 11gR2

Oracle hỗ trợ sẵn các kiểu dữ liệu cơ bản đủ để lưu trữ các loại thông tin khác nhau. Ngoài ra, Oracle còn có thể hỗ trợ mở rộng thêm nhiều kiểu dữ liệu khác để phù hợp với… Continue Reading →

Pseudocolumn: ROWID

Trong Oracle database, mỗi row trong table đều được ghi lại địa chỉ trong một cột giả (pseudocolumn) gọi là ROWID. Thông thường, ROWID xác định mỗi một row riêng biệt trong table (trừ trường hợp cluster table), ghi lại cách thức… Continue Reading →

Kiến trúc Oracle Database 11g (P3)

Sau phần 1 – tìm hiểu về kiến trúc bộ nhớ và phần 2 – tìm hiểu về kiến trúc process, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc lưu trữ trong Oracle Database. Có thể coi nó chính… Continue Reading →

Kiến trúc Oracle Database 11g (P2)

Ở phần một, chúng ta đã tìm hiểu về kiến trúc bộ nhớ trong Oracle Database 11g. Ở phần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các process, chính là các tiến trình thực hiện các hoạt động… Continue Reading →

Kiến trúc Oracle Database 11g (P1)

Để làm việc với Oracle database thì việc nắm vững kiến trúc của nó cũng khá quan trọng. Oracle đã tạo ra 1 RDBMS thuộc hàng top trên thế giới. Do đó kiến trúc của Oracle database nhìn vào đơn… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 3)

Phần cuối cùng trong chuỗi bài Tổng quan về Oracle Database mình sẽ giới thiệu về hệ thống các chứng chỉ của Oracle dành cho những người làm về Oracle Database, cũng khá cơ bản thôi, sau đó là về… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 2)

Phần thứ 2 trong chuỗi bài Tổng quan về Oracle Database mình sẽ giới thiệu với các bạn về các Platform mà Oracle Database hỗ trợ, các bộ ứng dụng, sản phẩm liên quan, hệ thống Oracle Support cũng như… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 1)

Xin chào các bạn. Sau bài viết đầu tiên giới thiệu về tập đoàn Oracle, mình sẽ giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, “đối tượng” nghiên cứu chính của chúng ta. Chủ đề này… Continue Reading →

Giới thiệu về Oracle

Xin chào các bạn. Trong bài viết đầu tiên này, mình muốn chia sẻ 1 số thông tin về tập đoàn Oracle.  Trước khi đi vào nội dung chính của blog về database Oracle, ta hãy tìm hiểu 1 số… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑