Be always a newbie...

Category EM 12c

Cấu hình thông báo trạng thái DB server trong EM12c

Ở bài trước chúng ta đã cấu hình mail server cho EM12c. Trong bài này chúng ta sẽ cấu hình Rule set để EM12c gửi thông báo về tình trạng database server khi có thay đổi, bao gồm tình trạng… Continue Reading →

Cấu hình email trong EM12c

Để gửi thông báo cho admin, EM 12c cho phép cấu hình gửi thông báo bằng nhiều cách. Trong phần này chúng ta sẽ cấu hình email server cho EM12c để EM gửi các thông tin cảnh báo hoặc các thông… Continue Reading →

Hướng dẫn deploy agent EM12c

Sau khi cài đặt thành công EM12c, bước tiếp theo chúng ta cần thực hiện là deploy agent lên database server để monitor. Có nhiều cách để deploy agent. Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện deploy trực tiếp… Continue Reading →

Cảnh báo Failed job count trên EM 12c

EM gửi cảnh báo cho chúng ta khi các tham số theo dõi đạt tới ngưỡng warning hay critical. Hôm nay tự nhiên mình nhận được cảnh báo 5 jobs failed, dựa trên metric Failed job count. Tưởng database bị gì, vào… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c

Oracle Enterprise Manager (OEM) là 1 công cụ hữu ích, 1 trợ thủ đắc lực cho DBA. Sử dụng OEM, ta có thể monitor hoạt động của database, thiết lập các cảnh báo tự động, thực hiện các công việc… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑