Dưới đây là bảng xếp hạng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) trên thế giới tháng 9/2015 do db-engines.com thực hiện. Theo đó, Oracle vẫn nằm trên đỉnh thế giới. 2 vị trí tiếp theo là những database cũng hết sức phổ biến và quen thuộc (MySQL, SQL Server). Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về 2 database nổi lên trong những năm gần đây (MongoDB & PostgreSQL).

 

Rank DBMS Database Model
Sep
2015
Aug
2015
Sep
2014
1. 1. 1. Oracle Relational DBMS
2. 2. 2. MySQL Relational DBMS
3. 3. 3. Microsoft SQL Server Relational DBMS
4. 4. 5. MongoDB  Document store
5. 5. 4. PostgreSQL Relational DBMS
6. 6. 6. DB2 Relational DBMS
7. 7. 7. Microsoft Access Relational DBMS
8. 8. 9. Cassandra  Wide column store
9. 9. 8. SQLite Relational DBMS
10. 10. 12. Redis  Key-value store

Nguồn: db-engines.com

 

Các bạn có thể tham khảo toàn bộ bảng xếp hạng ở đây: http://db-engines.com/en/ranking

 

Tham khảo về tiêu chí xếp hạng: http://db-engines.com/en/ranking_definition