Nếu mỗi lần cần 1 máy ảo mới ta lại tạo máy ảo rồi cài lại thì rất mất công. Sau khi đã cài Linuxcài Guest Additions, ta nên clone máy ảo đó ra để sau này muốn nghịch gì thì có máy ảo nhanh hơn.

Máy ảo muốn clone phải tắt hoàn toàn. Ta kích phải chọn Clone

 

clone_1

 

Đặt tên cho máy ảo clone. Nhớ chọn Reinitialize the MAC address để tạo mới địa chỉ MAC cho máy ảo clone, nếu không sẽ dễ bị xung đột network.

 

 Clone_2

 

Chọn Full clone để clone hoàn toàn thành 1 máy mới.

 

 Clone_3

 

Quá trình clone diễn ra nhanh chậm tùy thuộc kích thước máy ảo của bạn.

 

clone_4

 

Sau khi tạo xong sẽ có 1 thư mục máy ảo mới nằm cùng thư mục với máy ảo gốc. Do đó khi clone dung lượng phân vùng ổ cứng của bạn phải đủ chỗ cho máy ảo mới.

 

Clone_5

 

Start máy ảo mới clone lên. Chọn System -> Administration -> Network. Deactive và Delete những card .bak đi

 

Clone_6

 

Sau đó edit card eth0 -> đặt IP manual

 

Clone_7

 

Edit card eth1 -> đặt hostname

 

Clone_8

 

Chọn tab DNS -> đặt hostname. Sau đó vào File -> Save

 

Clone_9

 

Restart network service là xong.

 

Clone_10

 

Như vậy chỉ với vài bước đơn giản ta đã có 1 máy ảo oel510 tương tự orcl11204, coi như là máy ảo cài Linux gốc. Sau này khi nào cần 1 máy ảo để cài database hay làm gì đó, ta chỉ cần clone từ máy oel510 ra là xong, không phải tốn thời gian tạo lại nữa smile