Như thường lệ, cứ mỗi quý Oracle lại tung ra các bản cập nhật lớn (CPU) để nâng cấp tính năng & fix lỗi cho các ứng dụng của mình. 

Các bạn có thể xem thông tin ở đây:

 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html

 

Theo thông tin trong đây thì patchset mới nhất cho database 11.2.0.4 sẽ là 11.2.0.4.7

Và bản patchset cuối cùng cho database 11.2.0.4 sẽ được phát hành vào tháng 01/2018, tức là sẽ còn nhiều bản patchset nữa.

Để tham khảo thông tin về các bản CPU trước đây, các bạn có thể vào:

 

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/alerts-086861.html