OERR là 1 công cụ hỗ trợ tra lỗi nhanh trên Unix/Linux, đi kèm khi cài đặt Oracle DB software. Công cụ này là 1 shell script nằm trong ORACLE_HOME/bin, do đó muốn gọi OERR phải set biến ORACLE_HOME, hoặc chỉ ra đường dẫn đầy đủ.

 

 

Để tra lỗi, cần truyền vào 2 tham số: phần cơ sở xác định loại lỗi (facility) và phần mã lỗi (error). Khi có lỗi Oracle thường thông báo dưới dạng xxx-yyyyy = facility-error, do đó ta có thể tra cứu nhanh chóng. VD

 

 

 

Một số lỗi có thể oerr sẽ không chỉ ra nguyên nhân và cách giải quyết, cũng không hiểu tại sao boring

 

 

Hiện tại công cụ OERR chỉ có trên nền tảng UNIX/Linux, trên Windows mặc định là không có.