Oracle Real Application Clusters (RAC) là công nghệ database clustering của Oracle, góp phần tạo dựng nên khả năng High Availability cho Oracle Database. Ngoài đảm bảo tính sẵn sàng cao, RAC còn giúp tăng khả năng mở rộng hệ thống, chia tải, tăng hiệu suất hệ thống…

 

Oracle RAC tiền thân là Oracle Parallel Server (OPS), từ phiên bản 9i được gọi là RAC. Đến 10g và 11g, RAC đã có nhiều thay đổi đáng kể. Chúng ta sẽ cài đặt Oracle RAC 11g để tìm hiểu về công nghệ này.

 

Quy trình

 • Chuẩn bị server. Ta sẽ cài đặt 1 máy và clone ra chỉnh sửa cho nhanh
 • Chuẩn bị shared disk dùng ACFS để cài đặt shared Oracle database home
 • Chuẩn bị shared disk ASM cho database
 • Cài đặt Oracle grid home
 • Cài đặt Oracle database home
 • Tạo database, listener, tnsname

 

Trong phần này chúng ta sẽ chuẩn bị 1 số cấu hình trên server.

 

Chuẩn bị server

 

Ta cần 2 server để làm 2 nodes trong hệ thống RAC chúng ta sẽ cài. Có thể cài RAC 3, 4, 5… nodes đến cả trăm nodes, cơ chế về cơ bản là tương tự.

 

Mình sẽ dùng máy ảo Red Hat 6.5 (hoặc có thể dùng Oracle Linux 6.5, tham khảo Hướng dẫn cài đặt máy ảo Oracle Linux 6.5).

  

Cấu hình hệ thống chúng ta sẽ cài đặt như sau

 

Cấu hìnhNode 1Node 2
CPU44
RAM4 GB4 GB
Local disk30 GB (OS + Grid home)30 GB (OS + Grid home)
Shared disk3x2GB (Cluster disks)
30 GB (Oracle home)
20 GB (database)
10 GB (FRA)
3x2GB (Cluster disks)
30 GB (Oracle home)
20 GB (database)
10 GB (FRA)
IPorclrac-node1 (192.168.56.80)
orclrac-node1-priv (192.168.10.80)
orclrac-node1-vip (192.168.56.81)
orclrac-node2 (192.168.56.82)
orclrac-node2-priv (192.168.10.82)
orclrac-node2-vip (192.168.56.83)
SCAN IPsorclrac-scan (192.168.56.84, 192.168.56.85, 192.168.56.86)orclrac-scan (192.168.56.84, 192.168.56.85, 192.168.56.86)
OSRed Hat 6.5Red Hat 6.5

 

 

Do sử dụng thêm private IP nên ta cần add thêm 1 card mạng nữa. Trong VirtualBox các bạn có thể vào File -> Preferences -> Network -> Host-only Networks để thêm 1 Ethernet Adapter.

 

Sau đó vào Settings enable adapter 2 lên:

 • Chọn Attachted to Host-only Adapter
 • Phía dưới chọn Ethernet Adapter #2

Cài đặt node 1

 

Mình clone từ máy ảo cài sẵn OS Red Hat 6.5 ra 1 máy, đặt tên là orclrac-node1 (tham khảo Clone máy ảo VirtualBox)

 

Start lên và đặt IP tĩnh cho server:

 • eth0: 192.168.56.80
 • eth1: 192.168.10.80

 

 

Thêm cấu hình địa chỉ IP vào file hosts như sau

 

 

Disable firewall

 

 

Cấu hình NTPD service

 

 

Cài đặt các package cần thiết cho Oracle database

 

 

Cài đặt các package ASM

 

 

Cài đặt gói cvuqdisk

 

 

Cấu hình kernel parameters

 

 

 

 

Thêm vào cuối file limits.conf

 

 

Thêm vào cuối file login

 

 

Thêm vào cuối file profile

 

 

Tạo các group và user

 

 

Cấu hình .bash_profile cho user grid

 

 

Cấu hình .bash_profile cho user oracle

 

 

Tạo thư mục cài đặt

 

 

Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ xử lý 2 vấn đề tiếp theo cho server:

 • Cấu hình DNS để có thể sử dụng SCAN
 • Cấu hình shared disk