Sau khi cài đặt software Oracle database 12c, việc tiếp theo như thường lệ là tạo database. Ở phiên bản 12c, việc tạo database có chút khác biệt nếu ta tạo theo kiến trúc mới – multitenant. Ta vẫn sử dụng công cụ dbca như các phiên bản trước.

Chạy DBCA và chọn Create a database

Chọn Advanced Configuration

Database kiểu Single instance và theo template General Purpose

Nhập thông tin database name, SID. Phía dưới nếu muốn tạo database theo kiến trúc mới, ta chọn Create as Container database

Ở đây ta tạo sẵn 1 pluggable database tên là orclpdb. Nếu tăng số Number of PDBs thì phần pdb name ở dưới sẽ là prefix cho 1 loạt các pdb.

Chọn nơi lưu trữ database, ở đây ta chọn trên File system

Cấu hình thư mục FRA và enable archiving nếu muốn

Đăng ký database với listener. Chỗ này nếu chưa có listener thì có thể tạo luôn.

 

Bỏ qua việc cấu hình Database vault và Label security

Cấu hình memory cho database. Ở đây vẫn cấu hình theo ASMM.

Tab Sizing, có thể tăng số process cho database. Tab Character sets, có thể chọn bảng mã cho database.

Cấu hình EM express để sử dụng.

Đặt password chung cho các user quản trị

Chọn Customize Storage Locations để cấu hình lại Redo log

Tăng kích thước cho Redo log lên 100M 1 file, nhấn Apply để save lại

Review lại thông tin và chọn Finish

Quá trình cài đặt diễn ra

Và hoàn thành

 

Sau khi tạo xong, ta sẽ có 1 container database cùng với 2 pluggable database trong đó:

SQL> show pdbs
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
2      PDB$SEED READ ONLY NO
3      ORCLPDB  MOUNTED

Ở các phần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kiến trúc và cách vận hành quản trị database 12c.