Như ta đã biết, ASM là 1 công nghệ quản lý lưu trữ của Oracle. Nếu như ở phiên bản 10g, ASM chỉ dùng để lưu trữ các database files (data files, control files, backup files…) thì lên phiên bản 11gR2, Oracle mở rộng khả năng của ASM ra, cho phép lưu trữ nhiều loại tập tin khác không phải là tập tin của database. Tính năng này gọi là ACFS – ASM Cluster File System

 

Nhờ khả năng này mà trong những trường hợp ta muốn có shared disk để dùng chung giữa nhiều server (trong hệ thống RAC chẳng hạn), ta có thể dùng disk ASM để tạo vùng đĩa dùng chung, thao tác đơn giản và chủ động hơn so với những cách khác có thể cần sự hỗ trợ của SA.

 

Do gốc là ASM, nên ta không dùng ACFS để cài Grid home, và cũng chỉ nên lưu trữ các tập tin khác, các tập tin database cứ lưu trong diskgroup ASM bình thường cho nó … lành.

 

Có thể dùng nhiều tool để quản lý ACFS: asmca, OEM, hay giao diện dòng lệnh.

 

Nguyên lý của ACFS khá đơn giản. Ta dùng 1 diskgroup riêng, hoặc có thể lấy dung lượng trống từ diskgroup sẵn có, tạo ra volume. Từ volume đó ta sẽ tạo ra ACFS. Có 2 định dạng ACFS:

  • Database Home File System: dùng để cài đặt Database home, được đăng ký với Grid để quản lý
  • General Purpose File System: lưu trữ các loại tập tin khác

Khi tạo ra ACFS, cần có 1 mount point trên hệ điều hành để mount vào. Nhờ mount point đó, vùng đĩa ACFS coi như là … “đồ công cộng” rồiweep, muốn lưu gì chả được, hí hí. 

 

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn tạo 1 vùng đĩa ACFS để cài đặt Database home, và 1 vùng đĩa ACFS riêng để lưu log, cho dễ hình dung.

 

(Lúc này mình không có cặp server RAC nên dùng máy ảo standalone minh họa luôn. Để start module ACFS lên, dùng lệnh sau ở root:

 

 

Khi cài RAC thì mặc định module này sẽ được start lên nhé)

 

Ở đây mình có 2 diskgroup ASM đã tạo

 

acfs_01

 

Ta tạo 2 volume ACFSVOL1 và ACFSVOL2

 

acfs_02

 

acfs_03

 

acfs_04

 

Sau đó tạo vùng đĩa ACFS từ ACFSVOL1 để dùng làm Database home

 

acfs_05

 

acfs_06

 

Chạy script theo yêu cầu. Thực ra script này chỉ là mấy lệnh mount và cấp quyền thôi.

 

 

Với vùng đĩa lưu log, ta tạo từ ACFSVOL2 và chọn General Purpose File System

 

acfs_07

 

acfs_08

 

Kết quả

 

acfs_09

 

 

Như vậy là ta đã có 2 vùng đĩa để cài đặt software database cũng như để lưu log. Bài này minh họa hơi chuối chút xíu ^^. Bài sau hướng dẫn tạo bằng dòng lệnh mình sẽ minh họa trên RAC cho đúng chuẩn nhégiggle