Oracle mới đưa ra bảng tóm tắt hệ thống chứng chỉ Oracle Database theo 2 hướng cho DBA và Developer. Ta thấy đã có những chứng chỉ mới như OCE Data Guard 12c, hay OCP Database Cloud. 

 

 

Kiểu này còn phải cày còn phải học thi còn tốn tiền thi dài dài sleepy