Toad for Oracle là 1 trong những phần mềm quản trị database Oracle có tiếng trên thế giới. Trước đây Toad là sản phẩm của Quest software, sau này Dell mua lại Quest software, và Toad trở thành con của Dell.

Hiện tại Toad for Oracle đã phát triển đến version 12.7. Giá phần mềm này cũng thuộc dạng cao, nếu công ty không mua thì chúng ta chỉ còn cách xài hàng có thuốc boring, hoặc dùng bản Freeware được cung cấp với 1 số giới hạn.

Để sử dụng thì … cứ download về và cài thôi. Nhớ cài thêm Oracle client phù hợp để kết nối đến database.

Trong phần 1 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung trong menu của Toad for Oracle (gọi tắt là Toad đi cho tiện). Version mình sử dụng là 12.1.0.22

Thanh menu trên cùng của Toad bao gồm:

 

File – Edit – Search – Editor – Session – Database – Debug – View – Utilities – Rerun – Window và Help

Menu File

ItemÝ nghĩa
Open FileMở tập tin
Save FileLưu nội dung trong Editor
Save AsLưu ra tập tin khác
Reopen FileMở lại 1 file trong danh sách gần đây
Run ScriptChạy script trong Script Manager
Recover DocumentsKhôi phục lại Editor nếu Toad bị crash
Page SetupCấu hình trang in
Print PreviewXem trước khi in
PrintIn nội dung trong Editor
ExitThoát

 

Menu Edit

1 số thao tác quá quen thuộc khỏi giải thích ^^

ItemÝ nghĩa
Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
Select ALL
Clear AllXóa mọi nội dung trong Editor hiện tại
Popup MenuMenu chuột phải
Load in External EditorChuyển nội dung sang Text Editor (vd Notepad)
Toggle Full Screen EditorThu nhỏ phần output để mở rộng Editor tối đa
Format CodeĐịnh dạng code cho nó đẹp
Swap This/Prev LinesĐổi thứ tự dòng hiện tại với dòng trước đó
Goto LineĐi đến 1 dòng xác định trong Editor
Comment BlockComment dùng --
UnComment BlockBỏ comment --
Upper CaseIn hoa nội dung chọn
Lower CaseIn thường nội dung chọn
Initial CapsIn hoa đầu từ
Pick-list dropdownHiện danh sách gợi ý (vd table của 1 user khi select)
Pick-list dropdown no aliasHiện danh sách gợi ý cho chính object hiện tại, trong trường hợp tên object giống với tên alias cho 1 object khác
Alias ReplacementThay alias bằng chuỗi đầy đủ (cấu hình trong file Aliases.txt)
Action ConsoleHiện Menu các thao tác có thể thực hiện với object (tên object đang bôi đen, hay đang ở vị trí con trỏ trong Editor)
DescribeMở bảng thông tin mô tả object (tên object đang bôi đen, hay đang ở vị trí con trỏ trong Editor)
 

 

Menu Search

Cũng toàn thao tác quen thuộc ^^

ItemÝ nghĩa
Find
Find Next
Find Previous
Replace
Show AllHighlight tất cả các nội dung thỏa điều kiện tìm kiếm
Find in FilesTìm kiếm trong tập tin
Goto Line
Object SearchTìm kiếm object trong database
Search Knowledge XpertsTìm online trên hệ thống Knowledge Xperts

 

Menu Editor

ItemÝ nghĩa
New TabMở tab mới trong Editor (hỗ trợ nhiều loại định dạng: SQL, PL/SQL...)
Close TabĐóng tab trong Editor
Desktop PanelsMở panel cần thiết (Data Grid, Script Output...)
Execute StatementThực thi lệnh query
Execute Snippet
Hightlight Snippet
Describe (Parse) Select QueryMô tả các field sẽ lấy ra khi thực hiện câu Select
Execute as ScriptThực thi lệnh dưới dạng script (vd các lệnh insert, update, create table, call procedure...)
Load and Execute a Script FileMở 1 file script và chạy script đó
Execute SQL via SQL*PlusGọi SQL*Plus và chuyển các lệnh trong Editor qua chạy
Execute SQL via QSRGọi Quest Script Runner và chạy các lệnh trong Editor
Explain Plan Current SQLPhân tích ra Plan câu SQL
Make Code StatementChuyển câu SQL thành 1 câu lệnh trong code VB, C#... để đưa qua dev tool (VD status bar hiện C# statement copied to clipboard)
Strip Code StatementChuyển 1 câu lệnh có chứa câu SQL từ code VB, C#... thành câu SQL thuần
Split Size HorizontallyChia đều kích thước Editor và các Panel bên dưới
Toggle Full Sreen GridMở tối đa kích thước Data Grid
Add to Personal SQLsLưu vào danh sách SQL hay dùng (trong SQL Recall)
Add to Named SQLsLưu vào danh sách SQL hay dùng (trong SQL Recall), có đặt tên câu lệnh

 

Menu Session

ItemÝ nghĩa
New ConnectionTạo session kết nối đến 1 database
End ConnectionĐóng session đến db hiện tại
End All ConnectionsĐóng session đến tất cả các db đang kết nối
Test Connection (Reconnect)Reconnect lại session hiện tại nếu bị timeout
Test All Connections (Reconnect)Reconnect lại tất cả các session
Toggle Compiling with DebugHỗ trợ compile với debug
Toogle PL/SQL ProfilingHỗ trợ cho Profile Analysis
Quick DescribeHỗ trợ tìm kiếm và mô tả object
Schema Browser FilterLọc object trong database
DBMS FlashbackSử dụng tính năng Flashback
Change PasswordĐổi password của user đang đăng nhập
CommitCommit
RollbackRollback
ConnectConnect dùng 1 trong những kết nối gần đây
DisconnectDisconnect 1 trong những connection đang có

 

Menu Database

Menu này là menu quan trọng, hỗ trợ rất nhiều tính năng trong việc quản trị database. Chi tiết các chức năng trong menu này mình sẽ hướng dẫn riêng trong các bài viết khác.

 

ItemÝ nghĩa
EditorMở Editor (cửa sổ gõ lệnh)
Schema BrowserMở Schema Browser (trình duyệt object)
AdministerCác thao tác quản trị cơ bản (ASM, Redo...)
CompareSo sánh object, dữ liệu
CreateTạo các đối tượng trong database
DiagnoseHỗ trợ các tính năng phân tích (xem log, log miner, segment advisor, undo advisor...)
ExportXuất dữ liệu, script tạo object
ImportNhập dữ liệu
MonitorHỗ trợ theo dõi hoạt động của database
OptimizeHỗ trợ tối ưu database
ReportHỗ trợ 1 số tính năng thiết kế, báo cáo
Spool SQLGhi log thực thi SQL
 

Menu Debug

Menu này chứa các tính năng hỗ trợ trong việc debug code, tương tự như các IDE khác. Cũng không quan trọng lắm nên nếu có thời gian mình sẽ giới thiệu.

 

Menu View

ItemÝ nghĩa
Code SnippetsBảng hỗ trợ code (các function, exception, hint...)
DBMS OutputMở cửa sổ DBMS output
ForumsMở Forum Toad
Object PaletteMở bảng Object (truy cập nhanh table, view, synonym)
Output WindowMở cửa sổ output
Project ManagerQuản lý project trong Toad
Query ViewerDanh sách những câu Query gần đây
SQL RecallDanh sách các câu SQL gần đây, hoặc được add vào từ chức năng Add to Personal/Named SQLs
Customize MenusChỉnh sửa menu trong Toad
Toad OptionsCấu hình Toad

 

Menu Utilities

ItemÝ nghĩa
Automation DesignerThiết lập 1 số thao tác tự động chạy
Compare FilesSo sánh khác biệt giữa 2 file script/text
Copy User SettingsChuyển setting từ Toad version cũ hơn sang version hiện tại
External ToolsHỗ trợ gọi tool bên ngoài từ Toad
FTPChức năng truyền file qua FTP
Java ManagerQuản lý các đối tượng Java
Knowledge XpertThư viện tri thức online
Script ManagerQuản lý các file script. Toad cũng hỗ trợ sẵn 1 số script cơ bản cho DBA.
Service ManagerHỗ trợ quản lý các service trên Windows
Task SchedulerHỗ trợ quản lý các scheduler trên Windows
Team CodingHỗ trợ ... team code
TNSNames EditorChỉnh sửa nội dung file TNSNames
Unix Job SchedulerHỗ trợ đặt lịch 1 số thao tác maintenance cơ bản trên server db
Wrap UtilityHỗ trợ wrap code

 

Menu Rerun

Thực hiện lại 1 thao tác gần đây.

 

Menu Window

Sắp xếp các cửa sổ làm việc bên trong Toad.

 

Menu Help

Hướng dẫn sử dụng, thông tin về License, version…