PostgreSQL bản miễn phí còn khá nhiều hạn chế. Chẳng hạn như không hỗ trợ quản lý tài nguyên, không tạo được synonym, không hỗ trợ package, partition table bằng phương pháp khá thủ công, hay như không được support chính hãng mà chỉ dựa vào cộng đồng là chủ yếu…

 

Những hạn chế trên làm cho PostgreSQL thiếu hấp dẫn cũng như tạo ra nguy cơ rủi ro cho các doanh nghiệp muốn sử dụng PostgreSQL. Do đó, cũng như Red Hat trong việc phát triển 1 bản Linux distro thương mại, EnterpriseDB cũng phát triển 1 bản PostgreSQL thương mại, trong các version trước gọi là Postgres Plus Advanced Server (PPAS), đến phiên bản mới nhất hiện tại được đổi tên thành EDB Postgres Advanced Server 9.5

 

Các bạn có thể download bản EDB Postgres Advanced Server 9.5 trial 60 ngày về từ đây

 

Để cài đặt trên server Linux, trước tiên chúng ta nên cài JRE 1.7 để có thể cài đặt đầy đủ các công cụ của Postgres Advanced Server.

 

 

Kiểm tra version Java

 

 

Sau khi download bản cài EDB Postgres Advanced Server về, ta giải nén ra

 

 

cd vào trong thư mục và chạy file .run

 

 

install_edb_1

 

install_edb_2

 

install_edb_3

 

Chọn đường dẫn cài đặt

 

install_edb_4

 

Có rất nhiều công cụ đi kèm, cứ cài đặt hết

 

install_edb_5

 

Chọn thư mục lưu trữ dữ liệu và lưu WAL

 

install_edb_6

 

Đây là điểm khác biệt. Postgres Advanced Server hỗ trợ khả năng cấu hình tương thích với Oracle, tức là có thể hỗ trợ thêm nhiều tính năng tương tự như Oracle, chẳng hạn trong việc partition table, các dicionary table, các package dành cho DBA…

 

install_edb_7

 

Nhập password dành cho superuser tên là enterprisedb. Bộ cài đặt cũng sẽ tạo ra user enterprisedb trên OS.

 

install_edb_8

 

Port mặc định của EDB Postgres Advanced Server là 5444

 

install_edb_9

 

install_edb_10

 

install_edb_11

 

Cấu hình start tự động PgBouncer service và pgAgent service. Phần thông báo Update có thể bỏ qua. 

 

install_edb_12

 

install_edb_13

 

install_edb_14

 

install_edb_15

 

Cài đặt hoàn tất. Có thể chọn start StackBuilder Plus để download thêm các công cụ tùy chọn khác.

 

install_edb_16

 

EDB Postgres Advanced Server hỗ trợ toàn bộ tính năng của PostgreSQL, và mở rộng thêm nhiều tính năng theo “xì tai” Oracle, tạo cảm giác quen thuộc, nhờ vậy độ hấp dẫn đã tăng lên nhiều. Đã có những khách hàng lớn sử dụng sản phẩm này, như Sony, Cisco hay Ericsson. EDB Postgres cũng đã có cloud database. Nếu tiếp tục phát triển đúng định hướng, với giá cả cạnh tranh, đây sẽ là 1 sản phẩm thành công trong tương lai.