PostgreSQL là 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS), được phát triển dựa trên POSTGRES của đại học California. PostgreSQL là 1 phần mềm nguồn mở (open-source), cho phép sử dụng, phát triển, phân phối miễn phí cho mọi mục đích.

Phần mềm này khi đi làm mình mới biết đến. Về thực tế có vẻ hệ quản trị cơ sở dữ liệu này cũng chỉ là 1 đối thủ tiềm năng thôi, thị phần của nó so với mySQL còn khá xa, chưa nói đến so với những ông lớn như SQL Server, DB2 hay Oracle, vì hiện tại tính năng và độ tin cậy của nó có lẽ chỉ đủ dùng cho những db vừa vừa nhỏ nhỏ, ít sợ rủi ro thôi.

Bài đầu tiên này chúng ta sẽ cài đặt PostgreSQL trước.

Đầu tiên ta cần 1 máy ảo. Các bạn có thể tham khảo ở bài viết này

Sau đó là source PostgreSQL. Có thể download từ http://www.postgresql.org/download/ 

(Downloads -> Source -> version -> ….gz).

Ở đây mình dùng version 9.4.1, version mới nhất vào đầu tháng 05/2015.

 

Đầu tiên ta cài đặt các package cần thiết trên server

 

Kiểm tra lại

 

Cấu hình kernel

 

Sau đó chép source cài lên và giải nén 

 

Tiến hành cài đặt

 

\* Cập nhật

Thay vì dùng lệnh makemake install như ở trên để cài đặt bản PostgreSQL cơ bản, ta có thể dùng lệnh gmake worldgmake install-word để cài đặt bản PostgreSQL đầy đủ hơn, bao gồm cả tài liệu và contrib (các extension mở rộng tính năng cho PostgreSQL)

 

 

*\

 

PostgreSQL sẽ được cài vào thư mục /usr/local/pgsql

 

Tiếp theo ta tạo user

 

Tạo thư mục dữ liệu

 

Tạo thư mục archive

 

Sửa bash_profile

 

Save lại và exit session vào lại hoặc apply bằng cách

 

Đứng ở user postgres, tạo database cluster và start database server

 

Để stop server

 

Vào thư mục /u02/pgsql/data, chỉnh sửa 1 số tham số cơ bản

 

 

Bài đầu sơ sơ vậy thôi laugh