Để làm quen với NetWeaver Application Server và ngôn ngữ ABAP, ta có thể download SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition về cài đặt trên máy ảo để sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản mới nhất hiện tại (SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01).

* Chuẩn bị phần cứng (hardware)

Bản NetWeaver Developer Edition này có thể chạy trên máy ảo VirtualBox hoặc VMware. Cấu hình tối thiểu cần thiết:

 • 4 CPU
 • 4 GB RAM
 • 8GB Swap (2x RAM)
 • 100GB HDD
 • OS: Suse Linux Enterprise (SLES), openSUSE, Redhat, Ubuntu…

Ở đây mình sử dụng máy ảo VMware, 4 CPU, 6GB RAM, 20GB Swap, 100GB HDD, hệ điều hành SLES 12 SP3.

SUSE Linux cài đặt bằng tính năng Easy Install của VMware luôn cho nhanh (mount disk iso vào là VMware tự cài).

Sau khi cài đặt OS, cần cài đặt và cấu hình thêm 1 số thứ.

 • Cài thêm uuidd (bằng YaST hoặc dòng lệnh)

 

 • Cấu hình file hosts

Hostname nên để là vhcalnplci (theo recommend của SAP)

 

 • Cài thêm package libaio1 nếu chưa có, kiểm tra lại

 

* Chuẩn bị phần mềm (software)

Download SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01 (10 part) và Sybase ASE Demo license:

 

Chép các file download vào thư mục /soft trong máy ảo, hoặc có thể mount shared folder vào máy ảo cũng được.

Giải nén các file mới download được

 

Kết quả

 

Sửa quyền trên file install.sh

 

* Cài đặt bằng dòng lệnh

 

Đồng ý với license term

 

Nhập password master để tiến hành cài đặt. SAP sẽ cài đặt và start NetWeaver tự động

 

* Kiểm tra và cập nhật license

 • Sau khi cài đặt, SAP tự động tạo cho ta các user sau đây trên OS:

 

Username Password Description
sapadm master password Created by SAP hostagent
npladm master password SAP System Administrator
sybnpl master password SAP Database Administrator

 

User database

Username Password Description
SAPSR3 master password SAP Schema User
sa master password Superuser
sapsa master password Superuser
sapsso master password Superuser

 

User trong client 000

Username Password Description
DDIC Down1oad Data Dictionary User
SAP* Down1oad SAP Administrator

 

Ngoài ra, còn tạo sẵn 2 user dành cho việc phát triển ứng dụng là DEVELOPERBWDEVELOPER trong client 001 (Password: Down1oad)

 

 • Kiểm tra SAP Netweaver đã start bằng 2 lệnh dưới đây

 

=> tất cả đều GREEN là ok

 

 • Kiểm tra license Sybase ASE

 

Ta thấy có dòng ASE_CORE 2020.1231 4 OK Permanent null => OK

 

 • Cập nhật License SAP DEVELOPER

Cài đặt SAP GUI trên máy client và tạo connection đến hệ thống trên máy ảo với các tham số:

  • Application server: IP máy ảo
  • Instance number: 00
  • System ID: NPL

 

Đăng nhập vào client 000 với user SAP*

 

Đăng nhập vào hệ thống

Vào SLICENSE lấy hardware key

 

Vào https://go.support.sap.com/minisap/#/minisap để lấy license Demo theo các bước sau

 

Chọn NPL – SAP NetWeaver 7.x (Sybase ASE)

Điền thông tin cá nhân

Agree with License

Sau đó chọn Generate để download được về 1 file license tên là NPL.txt. Trong SLICENSE, chọn Install -> chọn file NPL.txt để cài đặt

Hệ thống trở thành DEMOSYSTEM sau khi cài đặt license

Như vậy là ta đã cài đặt thành công SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01. Các component cài đặt bao gồm

System status

Installed Software Component

Installed Product Version

 

* Cài đặt bằng giao diện đồ họa

Việc cài đặt bằng darkmode như trên nhanh chóng và đơn giản hơn. Tuy nhiên nếu muốn sử dụng giao diện đồ hoạ để tuỳ chỉnh cài đặt, ta thêm option -g vào

 

 

Sau khi giải nén, SAP yêu cầu mở giao diện cài đặt bằng browser:

 

********************************************************************************
Open your browser and paste the following URL address to access the GUI
https://vhcalnplci:4237/sapinst/docs/index.html
Logon users: [root]
********************************************************************************

 

Từ đây ta có thể cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt xong ta cũng vào kiểm tra và cập nhật license như trên để có được hệ thống SAP NetWeaver AS ABAP Developer Edition 7.52 SP01 sẵn sàng sử dụng.