Be always a newbie...

Tag cafe

Tại sao Sài Gòn có 1 loại thức uống mang tên là “bạc xỉu”?!

  Ở Sài Gòn chắc chúng ta không xa lạ gì với hai từ “bạc xỉu”. Bạc xỉu cũng đã trở thành thức uống mang đậm chất riêng của người Sài Gòn. Nhưng sao lại gọi là bạc xỉu??? Bài… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑