Be always a newbie...

Tag database

Hướng dẫn tạo database 12c

Sau khi cài đặt software Oracle database 12c, việc tiếp theo như thường lệ là tạo database. Ở phiên bản 12c, việc tạo database có chút khác biệt nếu ta tạo theo kiến trúc mới – multitenant. Ta vẫn sử… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c

Việc cài đặt Oracle database 12c cũng tương tự như các phiên bản trước, khá đơn giản và nhanh chóng khi dùng giao diện. Ta đã có máy ảo Oracle Linux 7.3. Công việc tiếp theo chỉ là cài gói… Continue Reading →

Sử dụng OSWatcher để monitor performance hệ thống

OSWatcher (oswbb) là 1 tập các shell scripts dùng để thu thập, lưu trữ lại các thông tin về OS, network nhằm hỗ trợ phân tích các vấn đề liên quan tới performance hệ thống. Đây là công cụ được… Continue Reading →

Công cụ tra lỗi OERR

OERR là 1 công cụ hỗ trợ tra lỗi nhanh trên Unix/Linux, đi kèm khi cài đặt Oracle DB software. Công cụ này là 1 shell script nằm trong ORACLE_HOME/bin, do đó muốn gọi OERR phải set biến ORACLE_HOME, hoặc chỉ… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 9.4.1

PostgreSQL là 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS), được phát triển dựa trên POSTGRES của đại học California. PostgreSQL là 1 phần mềm nguồn mở (open-source), cho phép sử dụng, phát triển, phân… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt database Oracle 11gR2 trên máy ảo Oracle Linux 5

Sau các bài viết trước, chúng ta đã có máy ảo chạy Oracle Linux, và cũng đã biết về các công cụ SSH. Hôm nay  chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Oracle Database 11gR2 để có một môi trường… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 3)

Phần cuối cùng trong chuỗi bài Tổng quan về Oracle Database mình sẽ giới thiệu về hệ thống các chứng chỉ của Oracle dành cho những người làm về Oracle Database, cũng khá cơ bản thôi, sau đó là về… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 2)

Phần thứ 2 trong chuỗi bài Tổng quan về Oracle Database mình sẽ giới thiệu với các bạn về các Platform mà Oracle Database hỗ trợ, các bộ ứng dụng, sản phẩm liên quan, hệ thống Oracle Support cũng như… Continue Reading →

Tổng quan về Oracle Database (Phần 1)

Xin chào các bạn. Sau bài viết đầu tiên giới thiệu về tập đoàn Oracle, mình sẽ giới thiệu tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, “đối tượng” nghiên cứu chính của chúng ta. Chủ đề này… Continue Reading →

Giới thiệu về Oracle

Xin chào các bạn. Trong bài viết đầu tiên này, mình muốn chia sẻ 1 số thông tin về tập đoàn Oracle.  Trước khi đi vào nội dung chính của blog về database Oracle, ta hãy tìm hiểu 1 số… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑