Be always a newbie...

Tag grammar

[English] Pronouns

Đại từ là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Đại từ nhân xưng thường dùng để chỉ và đại diện cho người hoặc vật được nói đến, tránh câu nói lặp đi lặp lại nhàm chán.  Ngôi thứ… Continue Reading →

[English] Simple Present Tense

Khi nói chuyện, giao tiếp, nhiều khi chúng ta cố gắng sắp xếp các từ ngữ để mong muốn người đối diện có thể hiểu ý của mình. Khi làm việc đó thực chất chúng ta đang cố gắng áp dụng ngữ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑