Be always a newbie...

Tag install

Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c

Việc cài đặt Oracle database 12c cũng tương tự như các phiên bản trước, khá đơn giản và nhanh chóng khi dùng giao diện. Ta đã có máy ảo Oracle Linux 7.3. Công việc tiếp theo chỉ là cài gói… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL 9.4.1

PostgreSQL là 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS), được phát triển dựa trên POSTGRES của đại học California. PostgreSQL là 1 phần mềm nguồn mở (open-source), cho phép sử dụng, phát triển, phân… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt database Oracle 11gR2 trên máy ảo Oracle Linux 5

Sau các bài viết trước, chúng ta đã có máy ảo chạy Oracle Linux, và cũng đã biết về các công cụ SSH. Hôm nay  chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Oracle Database 11gR2 để có một môi trường… Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt máy ảo Oracle Linux 6.5

Hiện tại Redhat 6 cũng đã phổ biến, và Oracle cũng ra những bản Oracle Linux 6 mới tương ứng. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cơ bản 1 máy ảo virtualbox dùng Oracle Linux 6.5…. Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt máy ảo Oracle Linux 5

Để cài đặt Oracle Database, trước hết chúng ta cần 1 server ảo. Việc cài đặt Oracle trên server ảo sẽ giúp tách biệt với môi trường thật, giúp ta có thể thoải mái testing nghịch ngợm mà nếu có… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑