Be always a newbie...

Tag listener

Dọn dẹp listener log file trên OS

Listener log trên Oracle 11g cũng nằm trong diện quản lý của ADRCI về mặt lý thuyết. Tuy nhiên vì 1 số lý do mà listener log không thỏa mãn điều kiện của ADRCI và không được dọn dẹp tự động…. Continue Reading →

Log listener báo WARNING: Subscription for node down event still pending

Kiểm tra log listener trên server báo WARNING: Subscription for node down event still pending kiểu như sau:     Lỗi này là do listener mặc định lắng nghe Oracle Notification Service (ONS). Lỗi này có thể xảy ra từ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑