Be always a newbie...

Tag performance

Sử dụng Oracle Index

Index là 1 database object được tạo ra trên table với mục đích tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Với ý nghĩa tương tự mục lục của 1 cuốn sách (khi cần tìm 1 chương, ta chỉ cần dò mục lục… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P3)

Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu về proc GATHER_TABLE_STATS. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 1 số proc khác trong package DBMS_STATS phục vụ cho công việc gather stats.   Gather index stats   Đối… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P2)

Để thu thập và quản lý optimizer statistics, Oracle đưa ra package DBMS_STATS với rất nhiều function procedure cho chúng ta sử dụng. Trong đó ta sẽ quan tâm nhất đến các procedure GATHER_*_STATS, với khả năng thu thập statistics (gather stats)… Continue Reading →

Tìm hiểu về Optimizer Statistics (P1)

Trước đây Oracle sử dụng Rule Based Optimizer (RBO) để quyết định cách thực thi 1 câu lệnh SQL, dựa trên các quy tắc, chẳng hạn như có index thì xài index.   Sau này Oracle đã đưa ra Cost… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑