Be always a newbie...

Tag shopping

Mua hàng từ Mỹ qua dịch vụ trung gian bên Mỹ

Ở Việt Nam thì việc mua bán hàng hóa từ những trang online nước ngoài, đặc biệt là bên Mỹ như Amazon, Bestbuy, Newegg, Walmart… là điều không thể (trừ eBay có eBay VN), do nhiều lý do như chỉ… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑