Be always a newbie...

Tag ssh client

Giữ kết nối từ SecureCRT tới server

Thỉnh thoảng nếu ta không thao tác trên SecureCRT 1 khoảng thời gian, server sẽ coi session từ client SecureCRT là idle và disconnect, làm ta phải thực hiện kết nối lại. Việc này có thể gây ra nhiều phiền… Continue Reading →

Một số công cụ SSH client, FTP client

SSH client đơn giản là phần mềm dùng giao thức  Secure shell – SSH để kết nối đến 1 máy tính khác từ xa, thường là dùng để thao tác, điều khiển máy tính đó. FTP client thì dùng để upload/download… Continue Reading →

© 2022 Quân's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑